Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 16 2018
Home / DOWNLOAD / Download Lumion Pro 7 Full Crack – Phần Mềm Đồ Họa 3D

Download Lumion Pro 7 Full Crack – Phần Mềm Đồ Họa 3D

Download Lumion Pro 7 Full Crack – Phần Mềm Đồ Họa 3D, Download Lumion Pro 7 Full Crack, Lumion Pro 7 Full Crack, Phần Mềm Đồ Họa 3D,

Lumion Pro 7 Full Crack là phần mềm đồ họa 3D dành cho ngành kiến trúc và các ngành liên quan. công trình kỳ diệu bằng cách cho phép bạn lặp đi lặp lại có thể cải thiện mô hình của bạn theo thời gian. Ngay cả sau khi bạn đã chuyển nhập các mô hình của bạn và xây dựng cảnh Lumion của bạn, bạn có thể nhanh chóng Cập Nhật mô hình của bạn và nhập các thay đổi vào Lumion với một nhấp chuột duy nhất.

Download Lumion Pro 7 Full Crack - Phần Mềm Đồ Họa 3D

Lumion 7 Pro là đầy đủ yêu cầu ứng dụng đó là sử dụng hầu hết trên toàn thế giới. Nó có thể giúp tất cả các loại đồ họa liên quan đến người dùng như kiến trúc sư dễ dàng sản xuất 360 panoramas, video hoặc thậm chí hình ảnh. Ý nghĩa của điều này là bây giờ bạn không cần phải tiếp tục chờ đợi một ai đó để xây dựng các dự án và thiết kế cho bạn. Bạn có thể làm việc độc lập và ngay lập tức thông qua phần mềm tuyệt vời này.

Điểm mới trong Lumion 7 Pro Full Crack

 • New transparency property for trees and plants. Select one or more trees and plants to see the new slider. Please note that there are 16 transparency levels when rendering a 5-star movie, 8 levels in 4-star movies and 4 levels in 3-star movies.
 • Change Height + ALT: It is now possible to duplicate models by holding down the ALT key while moving an object vertically.
 • The new version will make it easier than ever to help your clients feel the spaces you have created.
 • Lensflare effect: This effect is now more visible through PureGlass materials.
 • Lensflare effect: The Isolate Bright Pixels slider now displays correctly between 0 and 20%.
 • Mass Move effect: Moving objects in Build mode are now also moved in the effect in Moviemode.
 • Shadow effect: A shadow gap no longer appears in a user-submitted scene when Final sun shadow render detail is set to High or Super.
 • Shadow effect: Shadows no longer flicker on the terrain in a user-submitted scene when Final sun shadow render detail is set to Super.
 • Shadow effect: There is no longer an artifact in sub-frame 1 in Super resolution.
 • Reflection effect: Reflections on PureGlass materials are no longer rendered in front of 3D silhouette people.
 • Reflection effect: Standard and PureGlass materials no longer have wrong reflections when rendered with the Preview Quality set to Low.
 • Reflection effect: A reflection gap no longer appears in a user-submitted scene.
 • Global Illumination effect: The sun no longer changes position when editing this effect.
 • Global Illumination effect: Artifacts no longer appear in a user-submitted scene.
 • Blueprint effect: The clip plane now also clips PureGlass materials.
 • 2-Point Perspective effect: The Target Light function for Spotlights now works as expected inBuild With Effects mode.
 • Entire Movie mode: It is no longer possible to paste the Foliage Wind and Global Illuminationeffects.
 • Material Highlight effect: The OK button in Edit mode is now black.
 • Styrofoam effect: The translucency is no longer ruined by sun shadows set to Super resolution.
 • Sun effect: Sun Disk Size values from 0 to 0.0001 no longer affects cloud brightness.
 • Sun effect: The sun is no longer black in a user-sumbitted scene.
 • Save Movie settings: Frame Range -> Custom now has the correct tooltip.
 • Titles effect: The black part of a logo is now more visible when using the Floating effect.

Download Lumion PRO 7 Full (7,29GB)

Link Fshare.vn

Key: Link Fshare

Password: thuthuat.dianguc.info

Chúc bạn thành công!

VIP

tie-mediumDownload AutoCAD 2014 Full Crack 32 bit và 64 bit Link Speed

Download AutoCAD 2014 Full Crack 32 bit và 64 bit Link Speed

Download AutoCAD 2014 Full Crack 32 bit và 64 bit Link Speed, Download AutoCad 2014 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *